دانلود بازی انفجار: نباید باشد همانگونه که شما فکر می‌کنید است}

در تاریخ ۱۳ بهمن، یکی از رسانههای اوکراینی، فایل صوتی مکالمه خلبان یکی از پروازهای همزمان با پرواز هواپیمای اوکراینی را منتشر کرد. همزمان با انتشار این روزنامه، روزنامههای فارسیزبان پرشماری در خارج از ایران توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور چاپ میشد. همزمان با انتشار این توئیت، محسن بهاروند، معاون حقوقی و امور بینالملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هم تأیید کرد که هیأتی از ایران روزهای هشتم و نهم مرداد ۱۳۹۹ به اوکراین سفر خواهد کرد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه اگرچه در آن شب نیروهای پدافندی ایران در بالاترین سطح هشدار بودهاند، اما «به خاطر برخی ملاحظات» منطقه پرواز ممنوع اعلام نمیشود. نیوزویک به نقل از دو مقام آمریکایی و یک مقام امنیتی عراق نوشت که سیستم پدافند هوایی ایران احتمالاً پس از حملهٔ موشکی سپاه فعال شدهاست تا از آمادگی کافی برای واکنش احتمالی آمریکا به حمله موشکی برخوردار باشد و ساقط کردن هواپیمای مسافربری به اشتباه توسط این سیستم انجام شدهاست. مقامات اطلاعاتی غربی در ۹ ژانویه اعلام کردند ردگیری ارتباطات توسط رادار نشان میدهد ایران به تصور این که این هواپیما یک هدف نظامی است به آن شلیک کردند ولی پس از سقوط آن به اشتباه خود پی بردند. ولی ما واقعاً به این نتیجه رسیدیم که اینها به عنوان سپر انسانی هواپیما را زدند؛ خیلی رک بگویم، چون الان پیچیده و بارها هم گفتهایم، شاید میخواستند بزنند و بندازند گردن آمریکا.

حاجی زاده میافزاید که «اپراتور هواپیما را کروز تشخیص میدهد و موظف بودهاست در چنین شرایطی تماس بگیرد و تاییدیه را بگیرد، خبط اپراتور هم همین است اما ظاهراً سیستم ارتباطیاش با اختلال روبهرو بودهاست و نمیتواند تماس بگیرد که شاید به دلیل شلوغ بودن شبکه یا جمینگ (نوعی اختلال جنگ الکترونیک بر ضد رادار) بودهاست که در نهایت او ۱۰ ثانیه فرصت داشتهاست که تصمیم بگیرد. سپس برج مراقبت ۹ بار تلاش میکند تا با خلبان هواپیمای اوکراینی ارتباط بگیرد ولی پاسخی دریافت نمیکند. کشورهای غربی رویههایی برای تبادل اطلاعاتی نظیر این دارند ولی به دلایل امنیتی و نظامی این رویهها علنی نمیشود. آیا هر عامل برنامههایش را جداگانه میسازد، یا این برنامهها بهطور متمرکز برای همهٔ عاملها ساخته میشود؟

همهٔ برنامههایی که از لحاظ دستوری درست هستند، از نظر معنا درست نیستند. او از حضور همهٔ کشورهای مرتبط که اتباع آنها در این حادثه حضور داشتهاند یا سهمی در ساخت هواپیما داشتهاند، دعوت کرد تا در فرایند بررسی علت سانحه حضور داشته باشند. این در حالی است که پس از قوت گرفتن شائبهٔ برخورد موشک به هواپیما و اعلام جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا مبنی بر جدیبودن فرضیهٔ برخورد موشک، علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، اعلام کرد از حضور کشورهای مرتبط دیگر که اتباع آنها در این حادثه جان باختهاند در فرایند بررسی علت سانحه استقبال میکند. قاسم بینیاز، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی وزارت راه و شهرسازی، برخورد موشک به هواپیمای اوکراینی را رد کرده و علت این حادثه را آتشسوزی در قسمت موتور هواپیما اعلام کرد. پس از روشن شدن نتایج تحقیقات اوکراین در حال بررسی امکان شکایت از ایران در دادگاه جنایت عیه بشریت به علت شلیک عمدی موشک به این هواپیمای مسافری میباشد.

ترافیک هوایی ایران به شدت دچار افت آموزش بازی انفجار با گوشی (http://james-oliver.ru/?wptouch_switch=desktop&redirect=http%3a%2f%2fwww.sarahpalin.com%2F2019%2F22337%2Fstart-border-wall-clock-trump-says-u-s-will-wall-21-days-one-way%2F) شد و بسیاری از ایرلاینها یا پرواز به مقصد ایران را لغو کردند، یا مرزهای هوایی ایران را دور زدند. طی دور دوم مذاکرات دربارهٔ غرامت بحث نخواهیم کرد. مکاروو نقشههای خود را دربارهٔ آیندهٔ روسیه با ورشوسکی درمیان میگذارد. آنها در عوض روسیه را مقصر دانسته و فکر میکنند دیما، بلکبرن را فریب دادهاست. در آن حادثه اعلام شد روسیه با موشک بوک هواپیمای مالزی را سرنگون کردهاست. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از ایوان باکانوف، رئیس دستگاه امنیتی اوکراین گزارش کرد که احتمال دو دلیل در میان دلایل احتمالی سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین اولویت دارد، یکی برخورد موشک و دیگری اقدامی تروریستی است. پس از کشف دو جعبهٔ سیاه هواپیما، خبرهای مختلفی دربارهٔ کشور بررسیکنندهٔ این سانحه مطرح شد. ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، به دادستان کل این کشور دستور داد تا تحقیقات دربارهٔ این حادثه را آغاز کند.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.